Jdi na obsah Jdi na menu
 


01 - O kuchyni a kuchyňském nádobí

     Místo, kde se jídla připravují a jež slove kuchyní, buď si to v paláci nebo v chatrči, zasluhuje pozornosti a povšimnutí. Zde od nejmenšího do největšího panovati musí pořádek a čistota nejpřísnější ; že pak se tato vztahuje i na osoby zde zaměstnané, o tom netřeba teprv zvláště se zmiňovat ; jakož i že na vše, na př. kouření neb šňupání u kuchařů neb kuchařky.

     Věcí v kuchyni nejdůležitější jest krb, chválí se jako nejlepší ten, jejž kamnář z kachlíků postaví, v plotně mající otvory a opatřený měděncem a troubou, což vše jedním topením se zahřívá.
     Nyní mnohé druhy sporokrbů železných se vychvalují. Péčí kuchařky bude, aby krb nebyl sazemi ani popelem zanešen, poněvadž pak oheň špatně hoří.
     Nádobí kuchyňské má udržováno býti v největší čistotě, je-li měděné, musí býti cínem vylito a má se hleděti, aby cín nebyl porušen, je-li železné neb plechové, uvnitř bíle nebo modře smaltované, tedy polívání (smalt či email) nemá býti rozpraskané ; hliněné nádobí jest bez odporu nejlepší a nejlacinější.
     Kastroly i hrnce mají opatřeny býti poklicemi, jinak pokrmy snadno se začadí kouřem, což přihodí se, když topí se mokrým dřívím. Suché dříví jest nejlepší palivo ; topí-li se uhlím, hleděno buď k tomu, aby kamna měla řádný tah. Měděnec ob čas sluší vydrhnout pískem, poněvadž se v nich usadí na dně a po stranách látky, jež ve vodě se nalézají a způsobují nepříjemný zápach.
     Také veškeré plátno, utírky a ručníky mají býti čisté.
     Pokud možno, měla by na blízku kuchyně nalézati se příhodná spižírna.
     Nebudeme tuto vyčítati, jaké nádobí patří do kuchyně, nýbrž zmíníme se zde, pak v předpisech na příslušných místech a též v dodatcích toliko o některých novějších přístrojích zlepšených neb nově nalezených, jež kuchařkám jsou velmi prospěšny a neměly by scházeti v žádné kuchyni.
     N o ž e , l ž í c e , v i d l i č k y. Užívají se nože rozličných druhů a sice : Nože desertní, kuchyňské, k mazání a krájení másla, na chléb, na chléb k čaji, na chřest, na dorty, na drůbež, na kosti. Na loupání jablek, bramborů atd., na maso, nudle, pečivo, raky, sýr, šunku, ústřice, zeleninu, tříšťky ; nože s pilkou na kosti, stolní s vidličkami, k otvírání šampaňského, nože vlnité, nože zapichovací. Lžíce rozličných druhů a sice : dětské, dřevěné, kávové, tabulní, z britaniky, z čínského stříbra, plechové, k vaření vajec, naběračky, na omastek, na polévku, na salát, na smetanu, javorové na sůl, na vaření, na zavařování, sběrací na mléko, pěnovačky, úpravní ; lžičky k vydlubování malých brambůrků, na hořčici, na koření, na pepř a sůl kostěné ; vidlice na maso, vidličky překládací (na pečení) a na ústřice atd.
     P ř í s t r o j  k u  k r á j e n í  c h l e b a koná zvláště ve větších domácnostech a hostincích výtečné služby pro svou rychlost a úhlednost i stejnost krájených chlebů.
     M l ý n e k  n a  p e p ř na místě pepřenky naplní se netlučeným pepřem. V hořejší části jest umístěn strojek jako v mlýnku na kávu. Když dolní částí točíme, umele se tolik pepře, mnoho-li pro okamžik jest zapotřebí. Pepř tím způsobem nikdy nevyčichne.
     S e k á č e k  n a  c u k r slouží k sekání cukru na drobno. Jest velice jednoduchý, sestává z dřevěné plochy ohražené, uprostřed jest přidělána pilka železná a nad ní nůž ; strojem tím štípá se cukr velmi rychle a beze všeho hluku.
     V á ž k y  k u c h y ň s k é jsou důležité ; možno jimi velmi rychle a snadno zvážiti cokoli. Položme předmět na misku a ukazováček u číselníku udá určitě tíži jeho.
     L o u p á č e k  n a  j a b l k a vyhovuje velmi dobře účelu tomu ; olupujeť kulatá jablka velmi tence ; jablko nastrčí se na trojzubou vidličku a točí se klikou. Jadernice zůstane na vidličce a jablko oloupané spadne dolů.
     T á c k y  n a  s k l e n i c e jsou plechové, lakované, obyčejné i jemné, též pocínované ; pak dřevěné z ořechového a dubového dřeva, obyčejné i jemné.
     K o š í k   n a o v o c e ozdobený a vkusný. Též jiné košíky a sice: na klíče, peníze, pletivo, příbor, chadeau, k nošení sklenic atd.
     L e d n i c e jest pro domácnost doporučení hodná. Jednou denně se strávený led doplňuje, i možno maso, veškeré potraviny a nápoje i v největším parnu zachovati delší dobu čerstvé a nezkažené.
     Pravidlem hlavním v každé kuchyni budiž největší čistota ; tato nevztahuje se jen na úpravu pokrmů, nýbrž i na kuchyňské nádobí. Nádobí mosazné a měděné musí po každém upotřebení býti umyto a sice zevně jemným popelem dřevěným aneb těstem zhotoveným z mouky a octa, až se leskne jako zlato ; uvnitř, kde jest cínované, myje se louhem a přesličkou, pak čistou a teplou vodou opláknuto a na teplém krbu nebo slunci osušeno buď. V nádobě takové se ponechati nic kyselého ani mastného poněvadž tvořila by se zelená rez, která jest jedovatá.
     Železné nádobí polévané myje se uvnitř louhem a zevně jemným pískem. Nemá státi prázdné na horkém místě, jinak odprýská bílý nátěr vnitřní, kdežto nesmí pak nic kyselého se vařiti v takové nádobě, jelikož povstati by mohla plíseň zdraví škodlivá.
     Cínové a plechové nádobí myje se teplým louhem, drhne se přesličkou a pak oplákne ; nežli se upotřebí, má se bedlivě prohlédnouti, zdali se nikde rez neusadil. Pekáče železné drhnou se pískem.
     Porcelán a kamenina umyje se v horké vodě a splákne se pak teplou vodou, tím se očistí lépe, uschne rychleji a nepraská tak, jako když se oplakuje vodou studenou. Vůbec do takových nádob studených nemá se nic horkého a do horkých zase nic studeného líti, jakož nemalí prázdny státi na horké plotně, by nepraskly, nebo polévání neodprýskalo. Nářadí k jídlu, jako nože, vidličky, nesmí se dávati do horké vody, jelikož by se tím rozpustil tmel, jímžto želízka jsou v držadle zadělána, neočistí-li se řádně pouhým umytím, tedy trou se želízka jemným popelem, opláknou se a osuší dotyčným ručníkem. Skvrny rezové drhnou se okujemi nebo hladivcem a trochu oleje a korkem.
     Stříbro cídí se horkou vodou neb louhem a mýdlem i vlněným hadrem, pakli se lesk kalí, tedy vezme se lih a mýdlo, načež nádobí se řádně osuší.
     Sklo myje se utěrkami neb žahavkami ve studené vodě. Pakliže sklo jest mastné, tedy se vezme studený louh a jemně utlučená křída.
     Nádobí dřevěné drhne se pískem a tím zbělí, ale stane se drsné, pročež bere se teplý louh a mýdlo a drhne se kartáčem, skvrny mastné polijí se horkým louhem, aby tuk se rozpustil.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář